0
Your Cart
No products in the cart.

Vzpostavitev dejanske rabe cest – evidenca, ki ni sama sebi namen

Zakon o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture je pričel veljati že leta 2018, vendar še vedno nekaj občin nima zajete dejanske rabe občinskih cest. Hkrati je tudi veliko takih občin, ki so dejansko rabo vzpostavile le zato, da so zadovoljile zahtevam zakonodaje. Sedaj, ko se zopet govori o davku na nepremičnine, je tudi Direkcija RS za infrastrukturo pričela ponovno opozarjati občine, da vzpostavijo evidenco. Hkrati vsem občinam svetujem, da preverijo pravilnost trenutne evidence dejanske rabe, sploh, če so po oddaji le-te spreminjale kategorizacijo občinskih cest in dejanske rabe tem spremembam niso prilagodile. Zajeta dejanska raba ni sama sebi namen. Poleg ugotovitve po katerih zemljiščih potekajo kategorizirane ceste, kar bo uporabljeno pri vrednotenju nepremičnin tudi za potrebe nepremičninskega davka, lahko preko te evidence pridobite tudi kvalitetne podatke za potrebe odkupov lastniško še zemljišč po katerih potekajo občinske ceste. Dejanska raba cest je tudi odličen podatke za spremljanje stanja v prostoru, načrtovanju prostora in izdelave namenske rabe stavbnih zemljišč. Da pa bi evidenco za katerikoli namen lahko optimalno uporabili, je potrebno v ureditev vložiti nekaj napora in ne zgolj ustreči zakonodaji.