0
Your Cart
No products in the cart.

Davek na nepremičnine – kaj sedaj?

V zadnjem času se zopet govori o novem davku na nepremičnine. Občine so zopet v dilemi, ali vlagati v urejanje in izboljšavo evidence nadomestila stavbnih zemljišč, ali počakati kakšno leto, ali dve, in bo država poskrbela za to. V zadnjih 30. letih je bilo že večkrat govora o davku na nepremičnine in so občine »čakale« državo, s tem pa so velikokrat izgubljale pomemben finančni vir. Tudi če davek s tem sklicem vlade bo, to še vedno ne bo jutri.

Največkrat že majhna aktivnost na področju urejanja podatkov prinese stabilnejšo evidenco, ki na eni strani pravično in transparentno porazdeli breme plačevanja nadomestila med vse zavezance, zmanjša možnost pritožb zavezancev na odločbe zaradi nepravilno uporabljenih podatkov in hkrati omogoči pravilno pobrano nadomestilo in zagotovi stabilen finančni priliv občini.

Če temu sklice vlade dejansko uspe vzpostaviti davek na nepremičnine pa se nam bo odprlo vrsto novih vprašanj in potreb po urejanju evidenc. Nekaj le-teh je predpisal tudi Zakon o urejanju predpisov (ZUreP-3). Vse te evidence pa zopet niso namenjene le davku na nepremičnine, temveč širši uporabi pri ustreznem vodenju zemljiške politike občine. A več o temu v enem od naslednjih člankov.